Hoe delegeer je een presentatie

Hoe delegeer je een presentatie?

Niets zo vervelend als jouw goede plan dat dood valt doordat iemand anders het slecht doorvertelt. En toch is dat wat in grotere organisaties om de haverklap gebeurt: presentaties worden gedelegeerd aan middenmanagers en teamleiders, om het door te vertellen aan hun collega’s.

Maar de boodschap komt niet over. Met als gevolg: onbegrip, weerstand en chaos.

Wat gaat hier mis? Kunnen die middenmanagers en teamleiders gewoon belabberd presenteren? Of loopt er iets anders spaak?

3 redenen waarom gedelegeerde presentaties mislukken

Grote kans dat een of meer van de volgende dingen van toepassing is op degene die je gevraagd hebt de presentatie te geven:

  1. Ze begrijpen de boodschap niet;
  2. Ze zijn het er niet mee eens;
  3. Ze vinden het niet belangrijk.

En als een spreker de boodschap niet begrijpt, het er niet mee eens is of het niet belangrijk vindt, dan moet die spreker de presentatie niet geven.

Ze begrijpen de boodschap niet

Wanneer een spreker de boodschap zelf niet begrijpt, is de kans groot dat hij (of zij) niet uit z’n woorden komt, dingen zegt die nergens op slaan, of gewoon eenvoudigweg onjuist zijn. Ook zal de spreker geen vragen kunnen beantwoorden.

Je kunt eenvoudigweg niet iets uitleggen zonder dat je het zelf echt begrijpt. Het laat zich raden wat er met de goede plannen gebeurt na de presentatie op de werkvloer.

Ze zijn het er niet mee eens

Wanneer een spreker het zelf niet eens is met de boodschap, kan hij of zij onmogelijk een idee overbrengen en mensen motiveren. De kans op een succesvolle presentatie is nihil. Het publiek zal feilloos door mooie praatjes heen prikken.

En daarbij; grote kans dat wanneer de spreker zelf al inhoudelijke bezwaren heeft, de mensen aan wie hij of zij het moet vertellen die ook zullen hebben.

Het is dus belangrijk om vragen en bezwaren op voorhand te beantwoorden. En waar geen goed antwoord is, daar zal het plan mogelijk aanscherping nodig hebben.

Ze vinden het niet belangrijk

Iets zelf echt belangrijk vinden, geeft een spreker van nature net dat beetje extra energie waarmee hij of zij aan overtuigingskracht wint.

Wanneer een spreker iets presenteert wat hem of haar niets kan schelen, kan hij het belang ervan niet overbrengen aan anderen.

Net zoals het belangrijk is dat een spreker de boodschap inhoudelijk begrijpt én het ermee eens is, moet ook duidelijk zijn wat het belang voor hem of haar is, of voor het publiek of voor iets of iemand waar zij om geven.

(Als dat er überhaupt niet in zit, is de presentatie sowieso niet de moeite waard…)

Hoe delegeer je wél een presentatie?

Wanneer je een presentatie delegeert en iemand vraagt een presentatie te geven (of te maken), steek energie in de tijd om iemand te helpen de boodschap te begrijpen, het ermee eens te zijn en het belangrijk te vinden.

Realiseer dat door het sneeuwbaleffect het herstellen van een mislukte presentatie kostbaar kan zijn.

Geef iemand aan wie je een presentatie delegeert daarom de ruimte om vragen te stellen. Leg hem of haar uit wat de plannen zijn en wie er voordeel heeft als jullie de plannen uitvoeren.

En vraag je spreker om jou alles te vragen wat nodig is om het onderwerp echt te begrijpen, ermee eens te zijn en het belangrijk te vinden.

Over de auteur

Arnout Drenthel

Arnout Drenthel (MSc) traint en adviseert organisaties en sprekers bij het ontwikkelen van een overtuigende, doelgerichte en heldere presentatie; in woord en in beeld. "Het moment dat een spreker ervaart hoe het is om anderen te inspireren; dat is magisch. Dan gebeurt er echt iets. En het is super om daar aan te mogen bijdragen." Arnout is mede-oprichter van Bento Presentaties. Gek op gadgets, quantified self, en complexe uitdagingen.

Ook interessant: