Inzicht in data

Inzicht in data

Cijfers, getallen, data: het is een krachtig middel om te overtuigen. Je onderbouwt je verhaal tenslotte met feiten, waarheden waar je niet omheen kunt (sjoemelpraktijken laten we hier maar even voor wat ze zijn…). Maar cijfers op zich zeggen niets. Je moet inzicht in data laten zien, ze betekenis geven. Zeker in presentaties is het van belang je publiek snel …

Visualiseer je data

Abstracte getallen presenteren: maak het beeldend

Onderzoekscijfers, statistische gegevens: het gebruik van data levert bewijs voor je verhaal en zet op die manier kracht bij. Anja schreef al een scherp artikel over wanneer je welke grafiek gebruikt voor het weergeven van data. Maar soms is het mogelijk en nóg krachtiger om data op een beeldende manier weer te geven. Wanneer je bijvoorbeeld wilt laten zien dat een blauwe vinvis veel …

Illustratie bij artikel Wanneer gebruik je welke grafiek?

Wanneer gebruik je welke grafiek?

Grafieken en diagrammen zijn nuttige manieren om data te visualiseren. Je laat in één beeld zien wat je bedoelt. En je kunt er ook je argument mee ondersteunen door bijvoorbeeld iets uit te lichten. In dit artikel leg ik uit wanneer je welke grafiek kiest en wijs ik een paar dingen aan waar je op moet letten wanneer je grafieken en diagrammen gebruikt. Algemene tips …