De kunst van het weglaten

De mens heeft de drang om alles wat onbekend of leeg is, in te vullen. Voor alles willen we een verklaring en omgaan met onzekerheid en twijfel vinden we moeilijk. Dit verschijnsel heet Horror Vacui, de ‘angst voor het lege’. De kunst… Horror Vacui in de architectuur Dit fenomeen komt voor in de natuurkunde en de filosofie, maar ook in alle vormen van kunst …