Voorbeeld-dia uit PowerPoint-presentatie voor politieke ambtsdragers

Programma Veilige Publieke Taak (Ministerie van BZK)

Agentschap NL