Voorbeeld-dia uit PowerPoint-presentatie voor politieke ambtsdragers

Programma Veilige Publieke Taak (Ministerie van BZK)

Agressie tegen politieke ambtsdragers (zoals burgemeesters, wethouders, raadsleden) komt helaas regelmatig voor. Bovendien wordt het onderschat en er rust een taboe op het melden ervan. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil dit taboe doorbreken. Dit doel staat centraal in het programma Veilige Publieke Taak. Samen met het ministerie ontwikkelden we een presentatie waarmee ze dit probleem op de …

Agentschap NL

Innovatie, internationaal zakendoen en duurzaam ondernemen is belangrijk voor Nederland. Maar hoe kan onze overheid daar bij helpen? Agentschap NL (tegenwoordig RVO) is er voor allerlei ondernemers die een stap willen zetten. Op diverse manieren helpen ze ondernemers bij het verkrijgen van financiering, ze in contact te brengen met wetenschappers en andere ondernemers, met een internationaal netwerk, bij het beschermen van …